Vizyon & Misyon

Sektörümüzde yaşanan gelişmeleri yakından takip edip bu sayede müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini her zaman yüksek tutmayı hedef bilen firmamız, sektörümüze öncülük eden derneklere ve diğer sosyal/sektörel organizasyonlara katılmak ve çalışmalarına destek vermek suretiyle fikir ve güç birliğine de katkıda bulunarak hem ülkemizde enerji tasarrufu ve izolasyon bilincinin gelişmesine destek vermeyi, hem de sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek rekabet avantajını sürdürmeyi ve bölgemizdeki lider pozisyonunu korumayı amaçlamaktadır.

Bu süreç içinde bu esas faaliyet alanımızın yanı sıra, farklı sektörlerdeki firmalara da üretim, taşıma, depolama aşamalarında proseslerini kolaylaştırıcı ve ihtiyaca göre özel olarak tasarlanıp üretilen köpük elemanları üreterek çözüm ortağı olduk. Çözüm ortağı olduğumuz üreticilerle yıllardır sürdürmekte olduğumuz güçlü bağ bugün bize yol gösteriyor. Yılların süregelen birikimiyle, üretim gücümüzle ve ihtiyaçlara tam uyacak çözümlerimizle birçok başka firmayla da çözüm ortaklığı çalışmalarımızın daha da artacağını biliyoruz.

KARPLUS ailesinin çalışanlarımızı, ürünlerimizi, müşterilerimizi ve çevremizi daha ileri taşıma yolunda attığı somut adımlar arasında ISO 9001 kalite standardı, ISO 14001 çevre kalite standardı ve OHSAS iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum konusunda gerekli adımları atmasının yanı sıra İZODER, EPSDER, POLİDER gibi sektör derneklerine aktif katılımıyla pozitif olarak etkilenebilecek tüm alanlarda iz bırakma çabasını gösterebiliriz.