Boyalar Hakkında

Boyalar = Uzman Görüşü

YENİ BOYA KATINDAKİ TOZLANMA

Bazen boya kuruduğunda yüzeyde toz ve kum zerrecikleri varmış gibi görünür. 

Nedenleri :
Kirli araç ve tozlu kutuların kullanılması.
Boya işlemi yapılmadan önce yüzeyin silinmemiş olması.
Boya tam kurumadan etrafta toz kaldırılmış olması.

Çözümü :
Boyanın bir kaç gün kuruması beklenir, daha sonra ince su geçirmez zımpara kağıdı ile yüzey hafifçe zımparalanır. Bu işlem bittikten sonra yüzey su ve süngerle silinir. Bir saat kurumaya bırakıldıktan sonra bir kat daha boya sürülerek işlem tamamlanır. Kullanılan fırça veya rulonun temiz olmasına özen gösterilmelidir.

KABARMA

Nedenleri :
Islak yüzey üzerine boya sürülmesi.
Eski boyanın yeni boya içindeki solventleri emmesi.
Dış duvarlardan gelen nem.
İyi hazırlanmamış yüzeylerde, boya kuruduktan hemen sonra, yüksek nemden dolayı boya filminin kalkması.

Çözümü :
Boyadaki kabarcıklanma çok fazla ise boya olduğu gibi kaldırılır ve yüzey yeniden boyanır. Nemin sebebi bulunarak ortadan kaldırılmalıdır. Rutubet ve su girebilecek boşluklar, çatlaklar tamir edilmelidir. Sadece birkaç kabarcıklanma söz konusu ise bu kabarcıklar kazınır. Açık kalan yerler zımparalanarak kabaran yerlerin uçları köreltilir. Daha sonra bu bölgeler astarlanır. En sonunda da tüm yüzeye son kat boya sürülerek işlem tamamlanır.

FIRÇA İZLERİ

Nedenleri :
Eski boyanın yüzeyden tamamen çıkarılmamış olması.
Boyanin tam olarak dağıtılmaması veya son kat üzerinden geçerken fırçanın fazla bastırılması.
İyi kalite olmayan, sert fırçanın kullanılması.
Önceden açılmış ve birazı kullanılmış boyaların kullanıma hazır hale getirilmeden katı haldeyken sürümü.

Çözümü :
Bu izleri yok etmenin en iyi yolu boyanın tam olarak kurumasını bekledikten sonra yüzeyin temizlenip tekrar boyanmasıdır. Yüzey ince dişli zımpara ile bastırılmadan zımparalanmalı, yüzeydeki tozlar temizlendikten sonra da son kat boya, fırça ile tarama yapılarak sürülmelidir.

GEÇ KURUMA

Nedenleri :
Boyanın nemli, kirli yada yağlı bir yüzeye sürülmüş olması.
Odanın yeterince havalandırılmaması.
Boyanın tam olarak karıştırılmaması.

Çözümü :
Boyanın; kuruma süresi sırasında parlaklığını kaybetmesi yada üzerinde toz ve kir birikmesi söz konusu olacaktır. Bu durumda boya tam olarak kuruduktan sonra hafifçe zımparalanmalı ve yeni bir kat boya sürülmelidir.

PULLANMA ve SOYULMA

Nedenleri :
Boyayı nemli, kirli, paslı yada yağlı yüzeylere sürmek.
Eski, kırılgan yada üzeri tozlanmış boya üzerine yeniden boya yapmaya çalışmak.
Yanlış türde astar kullanımı yada gerekli olduğu halde astar kullanmamak.
Eski boyayı tam olarak temizlemeden önce sert ve parlak boya üzerine yeniden boya yapmaya çalışmak.
Eski boya tam olarak kurumadan önce boya yapmak. 

Çözümü :
Pullanma aşırı derecede ise yapılacak en iyi şey boyayı tamamen çıkardıktan sonra yüzeyi yeniden boyamaktır. Pullanma belirli bir kaç alanda ise, bu alanlar temizlenerek açıkta kalan alan, ince yüzey macunu ile perdahlandıktan sonra, yeniden boyanmalıdır.

PARLAKLIK KAYBI

Parlak bir boya kuruduktan sonra yeterince parlak olmazsa yada parlaklığını kısa sürede kaybederse; 

Nedenleri :
Boyayı kirli, nemli yada yağlı bir yüzeye sürmek.
Son kat boya uygulamasından önce macunlu yüzey üzerine astar boya kullanmamak.
Ahşap, sıva yada benzeri emici yüzeyleri macunlamamak.
Boyayı macun henüz yumuşakken uygulamak.
Boyayı fazla inceltmek.
Fırça ile boyanın üzerinden çok fazla gitmek.

Çözümü :
Bir kat daha boya sürmek sorunları giderecektir ancak, parlaklığı azaltan bazı etkenler kurumayı da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, ilk kat tam olarak kurumadan önce ikinci kat boyayı kesinlikle uygulamayın. Ayrıca boyayı sürmeden önce, macunun tam olarak kurumasını beklemek ve daha sonra astar boyanın sürülmesi, çok önemlidir. 

BOYANIN İYİ ÖRTMEMESİ

Uygulama sonrası kuru boya filminin uygulandığı yüzeyi örtmedeki basarısızlığı 

Nedenleri :
Boyanın yeterince karıştırılmamış olması.
Boyanın fazla inceltilmiş olması.
Boyanın olması gerektiğinden daha uzak noktalara yayılması.
Yüzeye yeterli sayıda boya katının uygulanmaması.
Fazla emici olan yüzeylere macun yada astar uygulaması gibi gerekli olan yüzey hazırlıklarını yapmadan son kat boyanın uygulanması.

Çözümü :
Boya katlarının sayısı arttıkça bu sorunda ortadan kalkacaktır. Özellikle ahşap veya sıva gibi emici özelliği fazla olan yüzeylerde macun ve/veya astarboya gibi gerekli yüzey hazırlıkları yapıldıktan sonra son kat boyanın uygulanması gerekmektedir. Boyayı daha kalın bir tabaka halinde sürerek sorunu ortadan kaldırmaya çalışmayın bu durumda boya akıp torbalanma yapacak ve kuruması da zorlaşacaktır.

AKMA ve/veya TORBALANMA

Nedenleri :
Boyayı kalın bir tabaka halinde uygulamak.
Boyayı tam olarak dağıtmamak. 
Yüzeyde damlacık ve akıntı izleri bırakmak.
Ürünün uygun oranlarda inceltilmemesi.
Eski boyanın yüzeye iyice yapışmamış olması.
Katlar arası dinlendirme/kuruma sürelerine dikkat edilmemesi.
Dik yüzeylere bir defada gereğinden fazla boya uygulanması.

Çözümü : 
Akma torbalanma; kurumadan önce zamanında fark edilirse bu fazlalıklar fırça ile dağıtılabilir. Fark edilmezse, izler olduğu gibi bırakılmalı, boya birkaç gün içinde tam olarak kuruduktan sonra bu alanlar zımparalanıp tekrar boyanmalıdır.
Bu problemle hiç karşılaşmamak için ise ürün gereğinden fazla inceltilmemeli özellikle yüzeylere ince katlar halinde uygulanmalıdır.

ÇATLAMALAR

Nedenleri :
Yumuşak ara kat üzerine sert son kat sürülmesi sonrası ısısal genleşmenin fazla olması.
Alt kat boyanın kurumasını beklemeden son kat boyanın sürülmesi.

Çözümü :
Sağlam boya katına kadar kazıma işlemi yapılmalı, astar ve son kat boya yenilenmelidir.

YENİ BOYANMIŞ YÜZEYLERDE BOYA ÇEKİLMESİ

(BOYANIN AÇMASI)

Nedenleri :
Yağ, gres yağı, mum yada cila ile kirlenmiş yüzeye boya uygulanması sonucunda boya yüzeye yapışamaz ve yer yer çekilerek, çoğunlukla nokta nokta izler birakır.

Çözümü : 
Yüzeyin kuruması ve boyanın tam olarak sertleşmesi beklenir. Daha sonra yüzey zımparalanır. Bu işlemden sonra yüzey duru su ile iyice durulanır. Yeniden boyama işlemine başlamadan önce yüzeyin tam olarak kuruması beklenir.

ZIMPARA İZLERİ

Nedenleri :
Yüzeye uygun zımpara kağıdının kullanılmaması.
Astar yada macun katının tam olarak kurumadan zımparalanması.
Son kat boyanın ince bir kat olarak uygulanması.

Çözümü : 
Yüzeye uygun zımpara kağıdı kullanılmalıdır.
Kuruma sürelerine dikkat edilmelidir.
Boyalar, inceltme oranları dikkate alınarak kullanılmalıdır.

BOYA SIÇRAMASI

Boya uygulaması sırasında rulo veya fırçanın minik damlalar sıçratma eğilimi.

Nedenleri :
Düşük kaliteli boya kullanımı.
Düşük kaliteli araç gereç kullanımı.
Gereğinden fazla inceltme yapılması.
Fazla boya içeren rulonun yüzeye sürülmesi.

Çözümü :
Yüksek kaliteli boyalar sıçramayı önleyici olarak formüle edilmiştir.
Düzgün esnekliğe sahip kaliteli rulolar sıçramayı önler.

TEBEŞİRLENME

Hava şartlarına maruz kalan boya filminin yüzeyinde, renginin solmasına sebep olan tozun oluşması. Bir dereceye kadar, boya filminin tebeşirlenmesi normal olsa da aşırı film erozyonu fazla tebeşirlenme ile sonuçlanabilir. 

Nedenleri :
Yüksek dolgulu boya kullanımı.
Düşük kaliteli boya kullanımı.

Çözümü :
Öncelikle mümkün olabildiği kadar çok tebeşiri, sert kıllı fırça (veya taş duvar üzerinde tel fırça) kullanarak kaldırın ve tamamen durulayın. Kuruduktan sonra tebeşir kalıp kalmadığını kontrol etmek için elinizi duvarın üzerinde gezdirin. Eğer fark edilebilir tebeşir kalıntısı söz konusu değilse, kaliteli astaruygulayın, daha sonra son kat boya uygulaması yapın.

KÜF

Boya veya macunlu, dolgulu yüzeyler üzerinde siyah, gri veya kahverengi noktalar, lekeler. 

Nedenleri :
Nemlenmeye meyilli bölgelerde, az veya direkt güneş ışığı almayan bölgelerde oluşur. (Kuzey cephesine bakan duvarlar ve saçakların alt kısımları daha duyarlıdır). 
Boya uygulamadan önce çıplak yüzeyi astarlamadaki başarısızlık. 
Küfü giderilmemiş yüzey veya kaplama üzerine boya yapılması.
Su emici düşük kalite boya kullanımı.

Çözümü :
Küf olup olmadığını anlamak için üzerine evinizde kullanılan çamaşır suyundan damlatınız. Rengi beyazlaşıyorsa, küftür. Sulandırılmış beyazlatıcı ile (1 ölçek beyazlatıcı / 3 ölçek su), plastik eldiven ve gözlük kullanarak, küfü tamamen ovalayarak temizleyin ve durulayın. Kuvvetli yıkama da bir seçenektir. Çıplak yüzeyleri astarlayın ve üzerine bir veya iki kat neme karşı dayanıklı kaliteli boya sürün.