• silikonlu dış cephe boyası
  • silikonlu dış cephe boyası
Silikonlu Dış Cephe Astarı

           KARPLUS  SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

 

Silikon  esaslı, aderans gücü yüksek ,örtücü dış cephe boya astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mineral esaslı  ham duvar yüzeylerde ve ilk defa boya uygulamalarından önce kullanılmalıdır. 

ÖZELLİKLERİ

• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
• Boya sarfiyatını azaltır.
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
• Yosun ve bakteri oluşumuna engel olur.
• Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
• Boyanın dayanım ömrünü arttırır. 

UYGULAMA

Karplus Silikonlu Dış Cephe Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.  Silikonlu Dış Cephe Astar tek kat olarak fırça veya rulo ile uygulanır. Karplus Silikonlu Dış Cephe Astar uygulandıktan 6 saat sonra Karplus Silikonlu Dış Cephe Boya uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5ºC ile 30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. 

İNCELTME (Hacimce)
Su ile en çok % 15 oranında inceltiniz. 

KURUMA SÜRESİ (20ºC)
Son Kat Boya Uygulaması: 6 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat astarlanır. 

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. 

AMBALAJ

15,00 lt. / 2,50 lt. 

SAGLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.


 


Piktogram
Yüzeyi Temizleyin Piktogram Yüzeyi Temizleyin
Teknik Bültene Bakın Piktogram Teknik Bültene Bakın
Su İle İnceltilebilir Su İle İnceltilebilir
Fırça İle Uygulanabilir Piktogram Fırça İle Uygulanabilir
Karıştırın Piktogram Karıştırın
Rulo İle Uygulanabilir Piktogram Rulo İle Uygulanabilir
Dondan Koruyun Piktogram Dondan Koruyun