• İç Cephe Astarı
İç Cephe Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, örtücü iç cephe astar boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
İlk defa boyanacak ham sıvalı yüzeyler, mineral esaslı emici yüzeyler,rengini kaybetmiş çok kirlenmiş veya eski boyalı yüzeylerde son kat boyadan önce astar olarak kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar. 
• Boya sarfiyatını azaltır. 
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler. 
• Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
• Boyanın dayanım ömrünü arttırır.

UYGULAMA

Karplus İç Cephe Astar  uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Karplus İç Cephe Astarı tek kat olarak fırça veya rulo  ile uygulanır. İç Cephe Astarı uygulandıktan 6 saat sonra sonkat boya uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5ºC en çok +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İNCELTME (Hacimce)
Su ile % 15 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

Son Kat Boya Uygulaması: 6 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN

1 Litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 5- 8 m² alan tek kat astarlanır.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. 

AMBALAJ

20,00 kg. / 3,50 kg. 

SAGLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.


Piktogram
Yüzeyi Temizleyin Piktogram Yüzeyi Temizleyin
Teknik Bültene Bakın Piktogram Teknik Bültene Bakın
Su İle İnceltilebilir Su İle İnceltilebilir
Fırça İle Uygulanabilir Piktogram Fırça İle Uygulanabilir
Karıştırın Piktogram Karıştırın
Rulo İle Uygulanabilir Piktogram Rulo İle Uygulanabilir
Dondan Koruyun Piktogram Dondan Koruyun