• Brüt Beton astar
  • Brüt beton astar
Brüt Beton Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu özellikli, kırmızı pigmentli brüt beton astarıdır. 

UYGULANACAK YÜZEYLER
Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına, aderansı ve çalışma süresini artırmak amacıyla astar olara kullanılır.

ÖZELLİKLERİ
• Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
• Alçının dayanım ömrünü arttırır. 

UYGULAMA
Karplus Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır.Karplus Brüt Beton Astarı tek kat olarak rulo ile uygulanır. Karplus Brüt Beton Astarı uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Karplus Brüt Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir. 

İNCELTME (Hacimce)
Su ile en çok % 10 oranında inceltiniz. 

KURUMA SÜRESİ (20ºC)
Alçı uygulaması: 6 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN
1 kg. ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 3 - 5 m² alan tek kat astarlanır. 

DEPOLAMA
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır. 

AMBALAJ
15,00 kg. 

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ
• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.


Piktogram
Yüzeyi Temizleyin Piktogram Yüzeyi Temizleyin
Teknik Bültene Bakın Piktogram Teknik Bültene Bakın
Su İle İnceltilebilir Su İle İnceltilebilir
Fırça İle Uygulanabilir Piktogram Fırça İle Uygulanabilir
Karıştırın Piktogram Karıştırın
Rulo İle Uygulanabilir Piktogram Rulo İle Uygulanabilir
Dondan Koruyun Piktogram Dondan Koruyun